Bolesti očí

oftalmoskop
Nepriamy oftalmoskop

Bolesti očí sú väčšinou sprevádzané rôznymi ďalšími príznakmi. Väčšinou sa jedná o prechodné ochorenia, ktoré vyžadujú liečbu. Prejavujú sa nielen samotnou bolesťou, ale aj inými sprievodnými príznakmi. Medzi najčastejšie patrí začervenanie, svrbenie, pálenie, rezanie a môže sa vyskytnúť i zhoršené videnie.

Z pohľadu najčastejšie sa vyskytujúcich ťažkostí sa väčšinou jedná o :

  • Zápaly vyvolané vírusovými, alebo bakteriálnymi infekciami
  • Alergie spôsobené alergénmi
  • Cudzie telieska v oku, ktoré dráždia niektorú jeho časť
  • Úrazy spôsobené neopatrnosťou
  • Zvýšenie vnútroočného tlaku
  • Suché oko

Zápaly alebo mechanické poškodenia si vyžadujú bezodkladnú starostlivosť, pretože v ťažších prípadoch môže prísť k poškodeniu zraku, ktoré nie je reverzibilné (napr. pri údere oka môže prísť k natrhnutiu sietnice, v prípade jej odlúpenia prichádza k strate videnia, ktoré je nevratné – pričom sa na začiatku môže prejavovať iba zahmleným videním). V prípade cudzích teliesok môže prísť k iritácii častí oka, poškrabaniu rohovky a spôsobenia zápalu. Oneskorená liečba v konečnom dôsledku nemusí byť v špecifických prípadoch dostatočne účinná.

Bolesť oka so začervenaním môže byť sprievodným príznakom zvýšeného vnútroočného tlaku, čo považujeme za akútny stav s hrozbou náhleho oslepnutia. Preto si takýto stav vyžaduje bezodkladné lekárske vyšetrenie.

Suché oko je špecifickým moderným ochorením, ktoré trápi milióny ľudí na celom svete. Je spôsobené hlavne vplyvom vonkajších faktorov (klimatizácie, ventilátory, počítače,…) ktoré ovplyvňujú prirodzené fungovanie oka a spôsobujú nepríjemné subjektívne problémy. I s týmto problémom sa dá vysporiadať, treba ho však riešiť.