Každodenný život v ambulancii nám prináša nové poznania

 1. COVID ochorenie sa prejavuje aj rôznymi očnými príznakmi – zapálené, podráždené, bolestivé oči, svrbiace oči, tzv. „červené oči“. Zamyslite sa, či sa pri týchto príznakoch nemôže jednať u Vás o toto ochorenie.
 2. COVID sa prenáša aj dotykom rúk s očami. Často si neuvedomíme situáciu a pretrieme si kontaminovanými rukami oči (na ulici pri vetre, a pod.).
 3. COVID spôsobil dištančné vzdelávanie žiakov a tým väčšiu záťaž na zrak. V prípade príznakov ako boľavé, unavené oči, žmurkanie, zhoršené videnie, potrebné zaostrovanie – nečakajte do konca pandémie na vyšetrenie, ale riešte problém u očného lekára bez zbytočného odkladu, aby sa niečo neprehliadlo a nezmeškalo, nakoľko aj intenzívna práca s PC môže byť spúšťačom rôznych zdravotných problémov.
 4. COVID prináša veľa opatrnosti, a mnohí rodičia pri malých deťoch sa pri rôznych nenápadných príznakoch u detí spoliehajú na to, že počkajú, kým bude lepšia epidemiologická situácia. Omyl. Napr. zanedbávaný biely odlesk v oku dieťaťa môže byť retinoblastom – agresívny nádor sietnice. V skorom štádiu zistenia sa dá oko zachrániť, pri vyčkávaní dieťa v tom „lepšom prípade“ príde „iba“ o oko.
 5. COVID spôsobuje obavu z nemocníc, prenosu a chytľavosti choroby, a preto niektorí po úrazoch vyčkávajú, veď zvonku nie je nič vidieť. Poškodenie oka môže byť vo vnútri, ktoré sa môže prejaviť neskôr. Netreba čakať, radšej treba oko pre istotu skontrolovať, pretože vnútorné poranenia oka môžu byť bez následnej lekárskej starostlivosti problematické.
 6. COVID odrádza od návštevy lekára aj v prípadoch, ak ľudia majú zápal, bolesti za okom a pod. Riešia to väčšinou nákupom voľnopredajných kvapiek a mastí. Pozor, môže sa však jednať o zápal rohovky, alebo dúhovky, prípadne iné ochorenia, ktoré vyžadujú adekvátnu liečbu a kontrolu, v opačnom prípade hrozí vážne poškodenie zraku.
 7. COVID ochorenie je pri vyšetrovaní očí rizikové. Dbajte na korektnú informovanosť lekára o svojom zdravotnom stave pri vchode do ambulancie a popíšte aj zdanlivo nesúvisiace prípadné príznaky.
 8. COVID ochorenie spôsobilo zatváranie obchodov, optík a iných zariadení a primälo ľudí objednávať si viac tovaru elektronicky. Ak si chcete po vyšetrení následne objednať okuliare v optike elektronicky, informujte o tejto skutočnosti lekára počas očného vyšetrenia. V tomto prípade musí lekár urobiť niektoré merania, ktoré sa bežne vykonávajú iba pri osobnej návšteve optiky.

Keďže si uvedomujeme riziká spojené s infekciou, zaviedli sme opatrenia, aby sme minimalizovali potencionálne možnosti prenosu infekcie COVID. Tie najdôležitejšie sú:

 • Vyšetrenia sú presne na čas, bez čakania (čakáreň sa t.č. nepoužíva)
 • Môžete stretnúť iba von odchádzajúceho pacienta.
 • Vstup je povolený len pre jedného pacienta (dieťa a jeden rodič).
 • Sú povinné rúška, dezinfekcia rúk, návleky na nohy.
 • Počas vyšetrovania sú vo všetkých priestoroch pustené uzavreté germicídne žiariče.
 • Súčasťou neustálej filtrácie vzduchu sú i anticovidovské čističky vzduchu v priestoroch vstupu i ambulancie.
 • Pravidelne žiarime priestory výkonnými otvorenými germicídnymi žiaričmi.
 • Priestory sú pravidelne čistené a dezinfikované
 • Okrem toho vykonávame pravidelne nárazové vetranie.

Pre viac informácií kliknite tu

Ak máte očné príznaky, ktoré si svojou povahou reálne vyžadujú skoršie termíny, zavolajte nám. Termíny cca po dvoch týždňoch čakania v objednávkovom systéme už môžu byť neskoré.