Vykonávame vyšetrenia očí podľa potrieb klientov. Jedná sa o špecificky zamerané vyšetrenia, ako  aj komplexné vyšetrenia zraku. Uvedomujeme si však, dôležitosť systémového prístupu, preto našim klientom ponúkame nielen jednorazové vyšetrenia, ale aj rôzne kategórie priebežnej starostlivosti o zrak. Od jednotlivých klientov, rodiny, chronických pacientov až  po firmy.

Firemná karta

Kartu dostanú jednotlivci vo firme, je platná 1 rok od prevzatia, je prenosná,  mená pacientov budú zaevidované, a pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať d ďalším okladom, že on je zamestnanec držiteľa karty, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

Hodnota karty je závislá na počte zamestnancov, ktorí tento benefit dostanú.

Karta obsahuje nasledovné benefity :

  • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania
  • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
  • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
  • Využitie pohotovosti cez týždeň, alebo víkend 2x do roka bez poplatku
  • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
  • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
  • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly
  • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská

Opcia:

  • Príplatok ku karte – telefonické konzultácie 2x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa
  • Rodinní príslušníci v prípade súhlasu zamestnávateľa budú evidovaní ako návšteva zamestnanca, a bude zaevidovaná do celkového balíku návštev.