Vykonávame vyšetrenia očí podľa potrieb klientov. Jedná sa o špecificky zamerané vyšetrenia, ako  aj komplexné vyšetrenia zraku. Uvedomujeme si však, dôležitosť systémového prístupu, preto našim klientom ponúkame nielen jednorazové vyšetrenia, ale aj rôzne kategórie priebežnej starostlivosti o zrak. Od jednotlivých klientov, rodiny, chronických pacientov až  po firmy.

Karta pre chronických pacientov

Táto karta je určená pre pacientov, ktorí potrebujú zo zdravotných dôvodov pravidelnú návštevu očného lekára a to 1 x do mesiaca. Kontrola je zameraná špecificky na riešenie jeho problému.

Karta je neprenosná, je platná 1 rok od jej prevzatia. Meno držiteľa bude zaevidované, a pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať nejakým dokladom, že on je držiteľ karty – bude porovnané s databázou.

Táto karta neobsahuje iné benefity

Opcia:

  • Príplatok ku karte – telefonické konzultácie 1x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa
  • Príplatok  za pohotovostné služby za nasledovných podmienok:
  • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
  • Využitie pohotovosti cez týždeň, alebo víkend 2x do roka bez poplatku
  • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…