Vykonávame vyšetrenia očí podľa potrieb klientov. Jedná sa o špecificky zamerané vyšetrenia, ako  aj komplexné vyšetrenia zraku. Uvedomujeme si však, dôležitosť systémového prístupu, preto našim klientom ponúkame nielen jednorazové vyšetrenia, ale aj rôzne kategórie priebežnej starostlivosti o zrak. Od jednotlivých klientov, rodiny, chronických pacientov až  po firmy.

Karta pre pracovníkov so zobrazovacími jednotkami

Tento typ karty je určený výhradne pracovníkom, ktorých činnosť spočíva hlavne v práci so zobrazovacou jednotkou.

Platnosť karty je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

  • Vyšetrenie zrakovej ostrosti
  • Korekcia k počítaču
  • Analýza slzného filmu
  • Analýza svetelno-dištančných podmienok pre optimálnu prácu so zobrazovacími jednotkami
  • Vyšetrenie objektívnej refrakcie
  • Systematické sledovanie statusu, sledovanie progresie
  • Nastavenie špecifickej liečby podľa individuálnych zistení

Táto karta nemá žiadne iné opcie.