365+

Vykonávame vyšetrenia očí podľa potrieb klientov. Jedná sa o špecificky zamerané vyšetrenia, ako  aj komplexné vyšetrenia zraku. Uvedomujeme si však, dôležitosť systémového prístupu, preto našim klientom ponúkame nielen jednorazové vyšetrenia, ale aj rôzne kategórie priebežnej starostlivosti o zrak. Od jednotlivých klientov, rodiny, chronických pacientov až  po firmy.

 1. Základná ročná karta

Karta je určená jednotlivcom, platnosť je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

Karta obsahuje nasledovné benefity :

 • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
 • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
 • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly
 • Imobilný pacient – vyšetrenie v domácom prostredí, pokiaľ si to situácia vyžaduje a vyšetrenie je možné a potrebné z medicínskeho hľadiska realizovať (stav po mozgovej porážke,…)
 • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská

Opcia:

 • Príplatok ku karte  – telefonické konzultácie 2x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa.

 

 1. Rodinná karta 2+2

Karta je určená pre rodiny s deťmi, je kalkulovaná na dvoch dospelých a dve deti.

Platnosť karty je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

 • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania pre každého člena rodiny
 • Komplexné riešenie geneticko- dedičných predispozícií
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň, alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
 • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
 • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly, deti 4x do roka, dospelí 2x do roka v cene, ostatné návštevy 45,-EUR
 • Imobilný pacient – vyšetrenie v domácom prostredí, pokiaľ si to situácia vyžaduje a vyšetrenie je možné a potrebné z medicínskeho hľadiska realizovať
 • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská

Opcia:

 • Príplatok ku karte – telefonické konzultácie 3x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa

 

 1. Rodinná karta 4+2

Karta je určená pre rodiny s deťmi, je kalkulovaná na štyroch dospelých a dve deti.

Platnosť karty je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

 • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania pre každého člena rodiny
 • Komplexné riešenie geneticko- dedičných predispozícií
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň, alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUr. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
 • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
 • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly, deti 4x do roka, dospelí 2x do roka v cene, ostatné návštevy 45,-EUR
 • Imobilný pacient – vyšetrenie v domácom prostredí, pokiaľ si to situácia vyžaduje a vyšetrenie je možné a potrebné z medicínskeho hľadiska realizovať
 • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská

Opcia:

 • Príplatok ku karte  – telefonické konzultácie 3x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa.

 

 1. Rodinná karta 6+2

Karta je určená pre rodiny s deťmi, je kalkulovaná na šesť dospelých (štyria starí rodičia, dvaja rodičia) a dve deti.

Platnosť karty je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

 • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania pre každého člena rodiny
 • Komplexné riešenie geneticko- dedičných predispozícií
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň, alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
 • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
 • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly, deti 4x do roka, dospelí 2x do roka v cene, ostatné návštevy 45,-EUR
 • Imobilný pacient – vyšetrenie v domácom prostredí, pokiaľ si to situácia vyžaduje a vyšetrenie je možné a potrebné z medicínskeho hľadiska realizovať
 • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská

Opcia:

 • Príplatok ku karte  – telefonické konzultácie 3x v mesiaci, v čase od 18,00 do 19,00 hod. počas pracovného týždňa

 1. Karta pre chronických pacientov

Táto karta je určená pre pacientov, ktorí potrebujú zo zdravotných dôvodov pravidelnú návštevu očného lekára a to 1 x do mesiaca. Kontrola je zameraná špecificky na riešenie jeho problému.

Karta je neprenosná, je platná 1 rok od jej prevzatia. Meno držiteľa bude zaevidované, a pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať nejakým dokladom, že on je držiteľ karty – bude porovnané s databázou.

Táto karta neobsahuje iné benefity

Opcia:

 • Príplatok ku karte – telefonické konzultácie 1x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa
 • Príplatok  za pohotovostné služby za nasledovných podmienok:
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň, alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…

 

 1. Karta pre pracovníkov so zobrazovacími jednotkami

Tento typ karty je určený výhradne pracovníkom, ktorých činnosť spočíva hlavne v práci so zobrazovacou jednotkou.

Platnosť karty je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • Korekcia k počítaču
 • Analýza slzného filmu
 • Analýza svetelno-dištančných podmienok pre optimálnu prácu so zobrazovacími jednotkami
 • Vyšetrenie objektívnej refrakcie
 • Systematické sledovanie statusu, sledovanie progresie
 • Nastavenie špecifickej liečby podľa individuálnych zistení

Táto karta nemá žiadne iné opcie.

 1. VIP karta

Tento typ karty je v limitovanej edícii a zahrňuje úplne všetko.

Platnosť karty je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

Karta obsahuje nasledovné benefity :

 • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania pre každého priameho člena rodiny
 • Komplexné riešenie geneticko- dedičných predispozícií
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
 • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
 • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly
 • Imobilný pacient – vyšetrenie v domácom prostredí, pokiaľ si to situácia vyžaduje a vyšetrenie je možné a potrebné z medicínskeho hľadiska realizovať (stav po mozgovej porážke,…)
 • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská
 • telefonické konzultácie 3x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa
 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • Korekcia k počítaču
 • Analýza slzného filmu
 • Analýza svetelno-dištančných podmienok pre optimálnu prácu so zobrazovacími jednotkami
 • Vyšetrenie objektívnej refrakcie
 • Systematické sledovanie statusu, sledovanie progresie
 • Nastavenie špecifickej liečby podľa individuálnych zistení
 1. Firemná karta

Kartu dostanú jednotlivci vo firme, je platná 1 rok od prevzatia, je prenosná,  mená pacientov budú zaevidované, a pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať d ďalším okladom, že on je zamestnanec držiteľa karty, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

Hodnota karty je závislá na počte zamestnancov, ktorí tento benefit dostanú.

Karta obsahuje nasledovné benefity :

 • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň, alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
 • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
 • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly
 • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská

Opcia:

 • Príplatok ku karte – telefonické konzultácie 2x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa
 • Rodinní príslušníci v prípade súhlasu zamestnávateľa budú evidovaní ako návšteva zamestnanca, a bude zaevidovaná do celkového balíku návštev.