Malé deti

Povýšte odporúčanie na nevyhnutnosť

Očné vyšetrenie detí je zásadným momentom v ich živote, ktoré dokáže odhaliť nielen skryté vývojové chyby detských očí, ale aj množstvo iných ochorení očí, ktoré môžu ovplyvniť videnie detí do budúcna. Je dôležité, aby deti vyšetrovali len skúsení lekári, kde mnohoročné skúsenosti, prax a početné referencie vrátane potrebného vzdelania (atestácie) sú zárukou, že vyšetrenie bude reálne objektívne. Nezľahčujeme dôležitosť takýchto vyšetrení, a preto u nás zásadne tieto vyšetrenia robí iba lekár s 30-ročnou praxou, všetkými atestáciami a veľkým množstvom vykonaných detských operácií.

V prípade nepodchytenia rôznych odchýliek a chorôb v detskom veku, sa po uzatvorení vývoja videnia niektoré tieto choroby už nedajú odstrániť a zostávajú človeku na celý život. Spôsobujú mu následne reálne problémy, čo ho hendikepuje v bežnom živote: napr.  tupozraké oko nedokáže ostro vidieť ani pri správnej korekcii.

  • Text Hover

Veľmi zásadne však treba upozorniť na súvislosť geneticko – dedičných predispozícií, a preto rodičia, ktorí majú očné ochorenia, by mali po narodení dieťaťa odkonzultovať s očným lekárom prípadné vyplývajúce možné problémy.


Novorodenci

Najväčšie škody na kvalite videnia sú spôsobené nedostatočnou stimuláciou  zrakovými podnetmi v prvom období života. Preto je potrebné u každého novorodenca urobiť skríningové vyšetrenie katarakty a iných vývojových chýb. Ich skoré riešenie považujeme za prioritné. V tomto období sa často vyskytujú zápalové novorodenecké ochorenia a ochorenia slzných ciest.


Dojčenský vek

Vývoj videnia prebieha počas prvých mesiacov života postupne, dieťa sa učí sledovať, fixovať predmety v okolí, hýbať očami, používať oči súčasne – binokulárne videnie.


Už vo veku 6 mesiacov

Vieme vyšetrením zistiť, či zrak Vášho dieťaťa sa vyvíja správne resp. či sa neobjavujú signály, ktoré by mohli naznačovať odchýlky správneho videnia. V prípade predčasne narodených detí je vyššie riziko očných chorôb a preto by mali byť častejšie vyšetrované a sledované.


Predškolský vek

V tomto období deti výrazne rastú a psychomotoricky sa vyvíjajú. Tento vývoj je závislý od zrakových funkcií. Vyvíjajú sa schopnosti vnímania, ktoré deti pripravujú na čítanie, písanie, športovanie a iné kreatívne aktivity ako je kreslenie, skladanie, tvarovanie. To je obdobie, kedy rodičia musia sledovaním zbadať signály problematického videnia – škúlenie, prižmurovanie, natáčanie hlavy, zlá orientácia v priestore, časté pretieranie očí, nerozoznávanie farieb, sedenie blízko TV, približovanie si kníh pred oči, vyhýbanie sa aktivitám spojené s prácou do blízka – vyfarbovanie, skladanie puzzle, tvarovanie, vyhýbanie sa športovým aktivitám, vyžadujúcim správnu orientáciu v priestore. Čím skôr sa na to príde, tým skôr môže začať liečba a je vyššia pravdepodobnosť úspešného doriešenia.


Školský vek

Nezistené a nekorigované problémy videnia môžu spôsobiť u detí a dospievajúcich hendikep, ktorý sa prejavuje v oblasti sociálnej, osobnostnej, v škole ako aj pri športovaní. Ak má vaše dieťa ťažkosti v škole,  mimoškolských aktivitách, môže to byť spojené s poruchou videnia. Dieťa býva nesústredené, unavené, vyhýba sa čítaniu, máva bolesti hlavy, natáča hlavu, často žmurká, prižmuruje, udáva rozdvojovanie alebo rozmazávanie videnia. Okrem týchto príznakov to môže mať dopad aj na problémy so správaním.