Manažment očných chorôb

refraktokeratometer
Ručný refraktokeratometer

Mnohé očné choroby sa zistia pri preventívnej očnej prehliadke, pacient ich nepociťuje, nemá žiadne ťažkosti a prejavy, ale samotná choroba sa už vyvíja a lekárom je už diagnostikovateľná. Pokiaľ pacient nechodí na preventívne prehliadky, príde sa na problém až vtedy, keď sa začnú prejavovať príznaky (zahmlené videnie, rozdvojovanie videnia, čierne škvrny, plávajúce škvrny, výpadok videnia, poruchy zorného poľa,…) a pacient navštívi  lekára za účelom vyšetrenia. Je potrebné vylúčiť také ochorenia ako glaukóm, makulárnu degeneráciu, kataraktu – sivý zákal, melanóm,…. Čím skôr sa tieto ochorenia diagnostikujú, o to lepšie výsledky môžeme dosiahnuť pri liečbe.

Častokrát sa jedná o ochorenia pri ktorých hrozí trvalé poškodenie zraku, prípadne jeho strata. Pravidelné sledovanie zraku u oftalmológa by malo byť nevyhnutnosťou, s následne odporučeným ďalším postupom. Okrem sledovania samotných porúch a chorôb očí patrí do tejto skupiny i sledovanie pacientov z iných oblastí medicíny, ktorých sledovanie očí sa pravidelne vyžaduje najmä u:

  • Kardiologických pacientov (i pacienti s vysokým krvným tlakom)
  • Diabetických pacientov
  • Reumatologických pacientov
  • Neurologických pacientov

Výsledky týchto vyšetrení sú potrebné ako podklad pre odborných špecialistov z iných oblastí medicíny pre sledovanie základného systémového ochorenia.