O nás

Poznáme hodnotu zraku

Poslaním očnej ambulancie Ophthalmo je poskytovať oftalmologické služby pre malé deti, deti, dospelých – teda aj pre celé rodiny. Nerozlišujeme či sa jedná o súkromné osoby, alebo sú klientami jednotlivci alebo rodiny z firiem.

Naším cieľom je poskytnúť nielen kvalitu vyšetrení, diagnostík, analýz a liečbu ochorení, ktoré majú spojitosť so zrakom, resp. sa v očiach zobrazujú, ale aj ľudský a odborný prístup. Používame  nové precízne špičkové diagnostické prístroje na jednom mieste, bez nutnosti návštev iných zariadení. Realizujeme kompletné, čiastkové, ale aj cielené vyšetrenia všetkých vekových skupín ako preventívne, alebo akútne. Všetky vyšetrenia robí výhradne lekár, aby bola zaručená konzistentnosť nálezov a nebolo nič prehliadnuté. Venujeme  pacientovi počas vyšetrenia toľko času, koľko treba a následne mu všetko riadne vysvetlíme.

Prinášame pružnosť v objednávaní a dostupnosti termínov, nakoľko vieme, že na vyšetrenie nemôže klient pri problémoch s očami čakať týždne, alebo mesiace.  Naši klienti sú objednaní presne na čas a nečakajú. Máme zásadu, že žiadnu požiadavku na akútny termín neodmietame a reagujeme  vždy v rámci jedného dňa. Poskytujeme i pohotovosť 7 dní v týždni, a to i pre klientov, ktorí nie sú našimi pacientami.


Dávame klientom i možnosť výberu celoročnej starostlivosti o zrak, ktorá absolútne zbavuje klientov problémov ako riešiť rôzne neduhy s očami. Klient už nemusí samoliečiteľsky kupovať kvapky v lekárni, chodiť pre výmenné lístky k obvodnému lekárovi, dlho čakať na vyšetrenia, sedieť hodiny na pohotovosti, alebo na dovolenke rozmýšľať čo urobiť v prípade problému (telefonické konzultácie). A to nielen pre jednotlivcov, ako aj celé rodiny. Taktiež pre chronických pacientov ako aj VIP pacientov, ktorí nemajú na nič čas.


Sme tu, aby sme umožnili Vám a Vaším blízkym prežiť život naplno od detstva až po starobu, lebo my poznáme hodnotu videnia.


  • Text Hover

PROFIL LEKÁRA

MUDr. Iveta Elízová

Lekár špecialista - oftalmológ so zameraním na detskú oftalmológiu i oftalmológiu dospelých. Má všetky existujúce atestácie z odboru očného lekárstva (3), ako aj potrebné licencie. Vyšetruje a lieči očných pacientov viac ako 30 rokov.


Okrem pôsobenia v ambulancii Ophthalmo, kde je vedúcim očným lekárom pre rodinné očné lekárstvo, ambuluje i na najvyššom pracovisku detskej oftalmológie v Národnom ústave detských chorôb, ktoré sa zaoberá vážnymi a problematickými prípadmi detí z celého Slovenska, prípadne iných oftalmologických ambulancií v Bratislave.

Na týždennej báze operuje a vykonáva  reálnu  mikrochirurgiu  oka  u  detí a vedie  konzília.

Súčasťou  jej  práce  je i pravidelné prednášanie na oftalmologických kongresoch. Paralelne popri ambulovaní v NUDCH založila a viedla 17 rokov i ambulanciu pre dospelých celého závodu VW v Bratislave, so zameraním na kuratívu (riešenie ochorení). Viac ako 10 rokov vykonávala doplnkové vzdelávanie a odborné poradenstvo pre optikov v Bratislave.

Je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

  • Text Hover

ŽIVOTOPIS

Prax:

1991 - súčasnosť  Detská očná ambulancia – Národný ústav detských chorôb (bývalá Detská fakultná nemocnica Kramáre)

1988 - 1991  Fakultná nemocnica Mickiewiczova

Vzdelanie:

1987  Lekárska fakulta Univerzity Komenského

1993  I.atestácia z očného lekárstva

2003 II. atestácia z očného lekárstva

2007 špecializovaná pedooftalomologická atestácia

1995  doplnkové vzdelávanie : refrakcia a aplikácie kontaktných šošoviek

2014  doplnkové vzdelávanie : aplikácia výplňových kozmetických materiálov v okolí oka

-Priebežné ďalšie doplnkové vzdelávania organizované Českou a Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou

Pedagogická činnosť:

1996 – 1999 Výučba oftalmológie pre optikov a optometristov na strednej zdravotníckej škole Záhradnícka v Bratislave

Publikačná činnosť:

Spoluautor viacerých odborných článkov o oftalmológii

Autor viacerých odborných článkov o oftalmológii