Vyšetrenia v našej ambulancii počas pandémie

Nakoľko očné vyšetrenia patria medzi kontaktné vyšetrenia s vysokým stupňom možného prenosu infekcie, prijali sme mimoriadne opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek možnému prenosu infekcie. 

Aby sa naši pacienti cítili bezpečne a neboli ohrození zaviedli sme nižšie uvedené opatrenia:

 • Vstup do ambulancie priamo z ulice - bezkontaktný vstup do ambulancie priamo z ulice, žiadne chodby, čakárne - z ulice až do vyšetrovne
 • Klient prichádza do vyčisteného a vydezinfikovaného prostredia po predošlom pacientovi
 • Dezinfekčné prostriedky - vysokoúčinné germicídne žiariče, dezinfekčné roztoky, čističky vzduchu
 • Ochranné prostriedky - dezinfekcia na ruky, návleky na topánky, oznamy, meranie teploty, čestné vyhlásenie klienta o zdravotnom staveAby sme sa navzájom neohrozili, chceme požiadať našich klientov o dodržiavanie nasledovných pokynov:  


 • Nosenie rúška (aj deti)
 • Použitie dezinfekcie na ruky, ktorá je umiestnená pred vchodom do priestorov
 • Vstup do priestorov je povolený len pacientom, výnimkou sú deti v sprievode jedného rodiča
 • Pacient je povinný pravdivo vyplniť a podpísať dotazník COVID-19
 • Pacient je povinný pravdivo informovať lekára o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré nie sú uvedené v dotazníku a môžu byť relevantné so zdravotným stavom pacienta
 • Pacienti chodia výhradne na presný čas, na ktorý sú objednaní (nie v predstihu, aby nemohlo prísť ku kontaktu s predošlým pacientom)


Ak však pacient z nejakého dôvodu nemôže prísť do ambulancie a má problémy oka, ako sú: jačmene, zápaly, alergie alebo opuchnuté oko, je možné sa dať vyšetriť aj na diaľku telemedicínou. Špičková technika, ktorou disponujeme, nám umožňuje vidieť detaily oka a s pacientovou spoluprácou vieme jeho problém vyriešiť s následným vystavením
e-receptu. 

 • Text Hover
 • Text Hover