POHOTOVOSŤ

Z reálnej praxe vieme, že mnohí pacienti podceňujú rôzne náhle stavy s videním, alebo okolím očí. Podcenenie týchto situácií však môže znamenať stratu času, ktorý je dôležitý k tomu, aby liečba bola rýchla, úspešná a menej zaťažujúca. Nakoľko laik nevie posúdiť závažnosť stavu, je lepšie absolvovať očnú pohotovosť, ako čakať a v ojedinelých prípadoch tak predísť závažným komplikáciám.

Najčastejšie sa vyskytujúce situácie vhodné pre očnú pohotovosť :

  • Bolesť oka, červené oko, zahnisané oko
  • Slzenie oka, rezanie oka
  • Náhle zhoršenie videnia
  • Hmlisté videnie
  • Dvojité videnie
  • Výpadok v zornom poli videnia
  • Cudzie telieska v oku
  • Opuchnuté oko
  • Zakrvácanie oka
  • Drobné mechanické poškodenia

Ak máte niektorý z týchto príznakov, alebo aj iné príznaky, je lepšie sa s nimi začať zaoberať skôr, ako sa ťažkosti zhoršia.

Cena za pohotovosť je od 50,-€ pre deti i dospelých.

POSKYTUJEME OČNÚ POHOTOVOSŤ