Prevencia

Nezmeškajte svoj vlak!

Väčšina ľudí sa nezaoberá zrakom a očami, lebo vidia. Pokiaľ sa nikto nesťažuje, ani deti,  neriešia to. Sem - tam bolesti hlavy, trocha horšie videnie v šere, alebo čítanie s vystretými rukami považujú za banality. K tomu červené oči, občas bolesti za očami a rôzne iné nenápadné prejavy signalizujú, že je dobré sa pozrieť na oči poriadne zblízka – a to odborne. Niekedy nemusia byť žiadne prejavy, ale v špecifických častiach oka môže niečo začínať. Nakoľko oči máme iba dve na rozdiel od zubov, je dôležité si uchrániť zrak, lebo sú ochorenia, ktoré pri zanedbaní vedú aj k strate zraku, v lepšom prípade k jeho značnému obmedzeniu. 

Každá etapa života má svoj dôvod na očnú prevenciu. U detí je to vylúčenie vývojových porúch a odstránenie problémov do fixácie zraku v 7. roku života, nakoľko niektoré neliečené problémy zostávajú na celý život. Školáci potrebujú dobrý zrak  k svojmu štúdiu a sociálnemu zaradeniu sa, pretože až 80% vnemov vnímame zrakom. Pracujúci, hlavne s počítačom a klimatizovaných priestoroch, vodiči, namáhajú a nezriedka preťažujú svoj zrak. Starší ľudia sú vystavení nielen vekom oslabenej refrakcii, ale aj chorobám, ktoré degeneratívne poškodzujú zrak.

I napriek zjednodušenej vekovej pasportizácii dôvodov na prevenciu nie je možné ich paušalizovať, pretože aj genetické vplyvy, dedičnosť niektorých ochorení ovplyvňujú individuálne zrak. K tomu sa pridáva zrýchlená doba, stres, fajčenie, strava, málo pohybu, UV žiarenie, práca s počítačom, vzduchotechnika.


  • Text Hover

Oči pri vážnejších ochoreniach nebolia ako zuby, a preto si mnohí ani nevšimnú, že sa s ich zrakom niečo deje. Niektoré sprievodné príznaky rozchádzajú, prípadne liečia kvapkami z lekárne. Pritom potrebný a vzácny čas beží. Keď si to už všimnú, tak to zašlo zbytočne príliš ďaleko.

Preventívna prehliadka trvá 30 minút, je bezbolestná, neinvazívna a vieme okrem kontroly zraku zistiť i prípadne rôzne skryté ochorenia, o ktorých klient ani netuší (cukrovka, vysoký krvný tlak...).

Tak prečo zmeškať vlak keď nemusíte?
očné vyšetrenie

očné vyšetrenie