Stredný vek

Mnoho ľudí väčšinou už v strednom veku prichádza s otázkami, že vidia pred očami rozmazané časti, škvrny, bodky, a rôzne iné tvary, ktoré sa hýbu. Nemajú vplyv na videnie, avšak v svetle ich registrujeme. Najčastejšie to býva neškodné a prichádza to spontánne. Jedná sa o zákaly v sklovci oka, ktoré časom môžu zmiznúť, resp. naopak môže ich byť viac. Netreba to však nechať bez povšimnutia. Môže sa totiž jednať aj o iný typ ochorenia, a je potrebné, aby sa vylúčil iný, závažnejší problém. Ak sa tieto útvary pred okom objavia náhle, a je ich mnoho, prípadne sa dostavia iné príznaky, netreba návštevu lekára odkladať.

Dospelí