Zrak a Ophthalmo

Zrakom získavame až 80% informácií, a civilizačné okolnosti môžu spôsobovať rôzne moderné ochorenia (suché oko – klimatizácie, počítače), ale aj vážne ochorenia (nádory, glaukómy  – stres, napätie, životospráva, dedičnosť). Málo pacientov si uvedomuje, že mnohé choroby sú dedičné, a preto je potrebné sledovať aj ich deti. Vhodná je systémová starostlivosť o oči celej rodiny. Zistilo sa,  že humánna medicína zahŕňa približne 2000 chorôb, ktoré majú rôznorodú oftalmologickú symptomatológiu. Mnohé z týchto chorôb majú často primárne prejavy na oku, čo zvyšuje význam z včasnej diagnostiky systémovej choroby. Ophthalmo prichádza s projektom očná klinika rodinného typu, so zámerom preventívneho podchytenia rôznych chorôb i dedičného charakteru najmodernejšou neinvazívnou technikou –  pre deti a dospelých.

vyšetrovacia jednotka
Vyšetrovacia jednotka

Kľúčovým prvkom ambulancie je systémové riešenie problematiky očí pre celú rodinu na jednom mieste. Máme špičkovú techniku so skúsenými odborníkmi na posudzovanie diagnóz celistvo. Sústredíme sa na rodinnú anamnézu, dedičnosť, či genetické predispozície. Okrem kvalitného technického vybavenia sú k dispozícii cielené diagnostické testy, ktoré špecifikujú problémy a následne zvolíme presne zameranú liečbu a tým sme v Ophthalmo rodinná očná klinika jedinečný. A čo je zásadné, stále systematicky sledujeme stav očí celej rodiny.

Rodinným zameraním rozumieme vyšetrenie všetkých vekových kategórií:

  • Novorodenci
  • Malé deti
  • Dospievajúci
  • Dospelí
  • Dôchodcovia