VIETE ŽE?

Do tejto sekcie budeme postupne pridávať myšlienky, s ktorými sa stretávame v našej ambulancii a majú povahu užitočných rád. Myšlienky a rady nie sú medicínskej povahy, sú určené pre bežnú laickú verejnosť. Budeme vyberať iba také témy, myšlienky a rady, ktoré môžu našim čitateľom sa zorientovať v niektorých témach a majú všeobecné zameranie.