Vykonávame vyšetrenia očí podľa potrieb klientov. Jedná sa o špecificky zamerané vyšetrenia, ako  aj komplexné vyšetrenia zraku. Uvedomujeme si však, dôležitosť systémového prístupu, preto našim klientom ponúkame nielen jednorazové vyšetrenia, ale aj rôzne kategórie priebežnej starostlivosti o zrak. Od jednotlivých klientov, rodiny, chronických pacientov až  po firmy.

VIP Karta

Tento typ karty je v limitovanej edícii a zahŕňa úplne všetko.

Platnosť karty je 1 rok od prevzatia, je neprenosná,  meno držiteľa bude zaevidované, pri návšteve sa ňou musí preukázať a verifikovať ďalším dokladom, špecifický kód karty bude porovnaný s databázou.

Karta obsahuje nasledovné benefity :

 • Raz do roka komplexná očná prehliadka bez čakania pre každého priameho člena rodiny
 • Komplexné riešenie geneticko- dedičných predispozícií
 • Pohotovosť každý deň cez týždeň od 18.00 hod. do 21.00 hod.
 • Pohotovosť cez víkend od 18.00 do 20.00 hod.
 • Využitie pohotovosti cez týždeň alebo víkend 2x do roka bez poplatku
 • V prípade viac ako 2 návštev pohotovosti, poplatok za každú ďalšiu návštevu 50,- EUR. Pod pohotovosťou sa rozumie ošetrenie pri akútnych zápaloch, drobných poraneniach, cudzích telieskach, alergiách,…
 • Vyšetrenie pri akútnom probléme do 24 hod.
 • Bežné vyšetrenia do troch pracovných dní v prípade objektívnych ťažkostí a s tým spojené následné kontroly
 • Imobilný pacient – vyšetrenie v domácom prostredí, pokiaľ si to situácia vyžaduje a vyšetrenie je možné a potrebné z medicínskeho hľadiska realizovať (stav po mozgovej porážke,…)
 • V prípade závažného nálezu odoslanie pacienta na konkrétne špecializované pracoviská
 • telefonické konzultácie 3x v mesiaci, v čase od 18.00 do 19.00 hod. počas pracovného týždňa
 • Vyšetrenie zrakovej ostrosti
 • Korekcia k počítaču
 • Analýza slzného filmu
 • Analýza svetelno-dištančných podmienok pre optimálnu prácu so zobrazovacími jednotkami
 • Vyšetrenie objektívnej refrakcie
 • Systematické sledovanie statusu, sledovanie progresie
 • Nastavenie špecifickej liečby podľa individuálnych zistení