Zaujímavosti

 

 • suché, alebo zaslzené oko môže súvisieť so syndrómom, pri ktorom sa poškodzujú životne dôležité orgány
 • plávajúce mušky pred okom môžu znamenať vznikajúce degeneratívne zmeny na sietnici oka, ich neriešenie môže znamenať stratu videnia
 • horšie videnie i napriek dobrým okuliarom s potrebou ich menenia môže byť spojené so šedým zákalom
 • pri vysokom krvnom tlaku, dochádza k cievnym zmenám na životne dôležitých orgánoch – srdce, obličky, i s vplyvom na samotné oči. Tieto poškodzujúce zmeny sa premietnu na cievach v oku, ktoré ako jediné v tele vieme očným vyšetrením vidieť
 • správnosť liečby u hypertonikov sa dá overiť vyšetrením očného pozadia, to isté sa týka diabetikov
 • len malý diskomfort v oku môže znamenať glaukóm, pri ktorom sa stráca postupne zrak
 • len málokto vie, že v ľudskom oku sa nachádzajú tiež ako aj na koži „materské znamienka“ – pigmentové névy. Tak ako sledujeme znamienka na koži, taktiež treba sledovať znamienka v oku.
 • za každých okolností treba nosiť slnečné okuliare, ak si to povaha počasia vyžaduje (kat.3 s UV filtrami), pri silnej intenzite slnka (krajiny s vysokou intenzitou slnka, hory, more, sneh – doporučuje sa kat. 4 s UV filtrami) – pomáhajú chrániť oči pred vznikom šedého zákalu, chrániť prípadné névy v oku, ako aj pred makulárnou degeneráciou
 • poškriabanie rohovky cudzím telieskom môže spôsobiť rôzne ťažkosti. Symptómy treba riešiť, aby nevznikol zápal.
 • slzenie očí môže spôsobiť množstvo faktorov – suché oko, chronické zápalové ochorenia ( prínosové dutiny), pootvorenie očí počas spánku, vysychanie slizníc (sjogrenov syndróm), ochorenia štítnej žľazy, kĺbov, chemoterapia, ožarovanie,…
 • nepodceňujte príznaky a navštívte hneď lekára ak príde : k náhlej strate videnia, čiastočnej strate videnia, bolesť oka alebo začervenanie, pocit škriabania a dráždenia oka, rozmazané videnie alebo obláčiky, záblesky svetla, citlivosť na svetlo,…
 • deti, ktoré trávia veľa času na počítačoch, počítačových hrách, sú náchylnejšie na krátkozrakosť, ako tie ktoré trávia čas vo vonkajšom prostredí. Doporučuje sa, aby deti neboli pri počítači viac ako 2 hodiny denne
 • mnoho typov liekov a kombinácií liekov môžu ovplyvniť videnie. Ak pozorujete nežiadúce účinky,  informujte lekára o slzení oka, dvojitom videní, citlivosti na svetlo, zahmlenom videní,…
 • makeup očí vymieňajte každé tri mesiace, baktérie rýchlo rastú v tekutom, alebo krémovom makeupe. Nezdieľajte makeup a držte ho neustále v čistote, aby nevznikali infekcie.
 • fajčenie môže výrazne ovplyvniť vznik makulárnej degenerácie, zvýšiť riziko vzniku šedého zákalu a suchého oka. Po ukončení fajčenia sa vplyvy na oko pominú.
 • ak robíte s počítačom, každých 20 minút si urobte 20 sekundový čas na očnú prestávku – pozerajte sa na predmety vzdialené aspoň 7 metrov