Deti

Doprajte deťom zdravé oči na celý život!

Vyšetrujeme deti od narodenia, počas ich rastu a dospievania až po ich dospelosť. Riešime ich akútne problémy, úrazy, vrátane pohotovosti až po systémové ochorenia zraku a videnia. Našimi klientami nie sú len deti, ktoré bežne spolupracujú, ale aj hendikepované deti, a taktiež nespolupracujúce deti.. To svedčí o náročnosti vyšetrovania detských pacientov.

Vyšetrenie detí u očného lekára je zásadným predpokladom pre ďalší zdravý vývoj zraku a videnia, ktorý sa po 7. roku života fixuje a sprevádza človeka s dôsledkami po celý život. Väčšinou sa rodičia aktívne očami detí nezaoberajú a reagujú vyjadrením, že ich dieťa vidí dobre a neregistrujú žiadny problém. Faktom však je, že dieťa nevie povedať či vidí dobre, alebo zle – pretože nikdy inak nevidelo. Detský očný lekár to však vie pri vyšetrení objektívne posúdiť.


Chýbajúca osveta a prehliadanie signálov rodičmi vedie k tomu, že iba 20-25 % detí absolvuje odborné očné vyšetrenie. Treba si uvedomiť, že bežne sa vyskytujú dedičné choroby, ktoré sa môžu objaviť už v najnižšom veku, vrátane viacerých obvyklých chorôb u detí (slzné kanály, škúlenie, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, šedý zákal, ale aj nádory). O čo skôr sa realizuje komplexná diagnostika u očného lekára, o to skôr je možné začať s liečbou, s  predpokladom lepšieho výsledku.


Pre objektívne posúdenie zraku detí je potrebné dôkladné komplexné vyšetrenie, ktoré nie je možné nahradiť rôznymi parciálnymi meraniami dioptrií. Pri nekomplexnom vyšetrení môže dôjsť k prehliadnutiu zásadných nálezov. Deti s nálezmi, či už len dioptrií, musia byť sledované očným lekárom, pretože ich zrak sa neustále vyvíja až do jeho fixácie.


Pre komplexné vyšetrenie zraku detí sa používajú iné, špeciálne diagnostické prístroje, vrátane lôžka, pretože deti najmä v menšom veku vyžadujú väčšiu flexibilitu pri vyšetrovaní. Naša detská očná ambulancia disponuje týmto diagnostickým vybavením, bez ktorého by inak nebolo možné vyšetrenia detí komplexne realizovať.  Súčasťou vyšetrení sú i rôzne špecifické očné testy pre deti, ktoré  sú iné ako u dospelých.

Pre vyšetrovanie detí je nevyhnutná i odborná kompetencia - špecifické vedomosti, ale hlavne skúsenosť, ktorú musí mať detský oftalmológ. Do vyšetrení vkladáme nielen 31 ročnú skúsenosť s vyšetrovaním detí, ale aj praktické skúsenosti z operácií detí formou mikrochirurgie oka.


Pri realizovaných vyšetreniach zisťujeme, že časť dospelých pacientov má problémy, ktoré pochádzajú práve z obdobia vývoja zraku. Umožnime preto deťom, aby v dospelosti nemuseli riešiť to, čo býva zanedbané v detstve.


  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Nakoľko sú deti veľmi citlivé a obávajú sa nepoznaného, vytvorili sme pre ne atmosféru domáceho prostredia v rodinnom dome, nielen s detským kútikom, ale aj kútikom prírody. Vyšetrenia sú realizované presne na čas, preto deti nie sú vystavované stresom z čakania a taktiež zbytočným kontaktom s inými pacientmi, od ktorých by mohli ľahšie chytiť iné choroby, ako napríklad chrípku.