Dospelí

vyšetrenie
Očné vyšetrenie

 

Najkritickejším faktorom vo videní dospelého človeka je nenápadné bezpríznakové vyvíjanie sa rôznych chorôb. O čo nenápadnejšie sa choroba rozvíja, o to môže byť zákernejšia.

Náhla strata zraku, prípadne onkologické diagnózy, ktoré metastázujú do celého tela sú už ťažko riešiteľné. Okrem týchto extrémnych prípadov je aj mnoho ďalších vážnych chorôb, ktorým by sa dalo predchádzať, keby pacienti absolvovali pravidelné očné prehliadky.

Často, tak ako je to pri deťoch, si neuvedomujú spojitosť dedično – genetických predispozícií so svojimi rodičmi, a často  prichádzajú do ambulancie už s rozvinutou chorobou.

Dnešná doba priniesla moderné laserové operácie, pri ktorých sa odstránia dioptrie a človek prestane nosiť okuliare. Treba si však uvedomiť, že krátkozraké oko aj po excimerovej operácii (zmenou parametrov rohovky sa mení refrakcia oka, ale sietnica sa nemení), ostáva naďalej „krátkozraké“ s možnými komplikáciami na sietnici.

Preto sú aj po takýchto operáciách potrebné pravidelné preventívne prehliadky.