Dospelí

Nezabudnite, že Vaše oči Vás potrebujú!

Uponáhľaný život modernej doby má za následok stres, neadekvátnu stravu, hodiny pri modrých obrazovkách v klimatizovaných miestnostiach, za volantom  a nezriedka aj fajčenie. Často sa vyskytuje nadváha a ľudia podceňujú UV žiarenie. S týmito faktormi môže byť spojené  nenápadné  bezpríznakové vyvíjanie sa  rôznych chorôb, čo je  najkritickejším faktorom vo videní dospelého človeka. O čo nenápadnejšie sa choroba  rozvíja, o to  môže byť zákernejšia. V ľudskom oku sa zobrazuje viac ako 2000 chorôb a preto kontrola je prioritou nielen pre zrak a videnie, ale aj pre zdravie, ktoré vnímame cez oči, pri systémových chorobách. Mnohé systémové choroby môže lekár vidieť v oku  (kardiologické, reumatické, diabetické, imunologické, neurologické, onkologické...). To je výrazná pridaná hodnota pri objektivizácii zdravotného stavu.

Avšak najväčším ohrozením dospelých  sú 4 najrozšírenejšie očné choroby  (glaukóm – zelený zákal, šedý zákal, makulárna degenerácia, diabetická retinopatia). Ich počet neustále narastá a predpovede sú stále pesimistickejšie v ich nárastoch. Tieto choroby výrazne znižujú videnie, dokonca môžu znamenať jeho stratu. S tým následne súvisí nielen zmena životného štýlu, uplatnenia sa, ale aj následné depresie. 


Náhla strata zraku, prípadne onkologické diagnózy, ktoré metastázujú do celého tela sú už ťažko riešiteľné. Okrem týchto extrémnych prípadov je i mnoho ďalších chorôb, ako napríklad suché oko, astigmatizmus, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, ale aj zápal oka alebo zápal mihálnic (jačmeň). Doporučujeme komplexné očné vyšetrenie, ktoré môže odhaliť rôzne problémy s očami.

  • Text Hover

Dnešná doba priniesla moderné laserové operácie, pri ktorých sa odstránia dioptrie a človek prestane nosiť okuliare. Treba si však uvedomiť, že  krátkozraké oko aj po excimerovej operácii (zmenou parametrov rohovky sa mení refrakcia oka, ale sietnica sa nemení), ostáva naďalej „krátkozraké“ s možnými komplikáciami na sietnici. Preto aj po takýchto operáciách sú potrebné pravidelné preventívne prehliadky.