Očná pohotovosť Bratislava

0915 367 307

Poznáme hodnotu videnia. Vieme, že rozhoduje čas, diagnostika i liečba. Taktiež z praxe vieme, že samoliečiteľstvo častokrát nepomáha, možno tak môžeme liečiť niečo úplne iné. Nepodceňujte ani úrazy, ani iné bolestivé stavy. Ak ste si nie istý a ste laik, je lepšie problém podchytiť v počiatkoch, ako riešiť následné rozvinuté komplikácie. Takýmito komplikáciami môže byť prechodná strata zraku, ale i trvalé poškodenie zraku, vrátane intenzívnych bolestí.

Nakoľko naša ambulancia nemá uzatvorené žiadne zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pacient si hradí plnú výšku vyšetrenia.

Pondelok až nedeľa 18:00 – 21:30

Do 15.10.2023 len pre majiteľov karty nášho ročného programu. Pohotovosť poskytujeme výhradne na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru.

Pracovný týždeň od 100€ Víkend a sviatok od 100 €
Cena vyšetrenia sa môže navýšiť v závislosti od ďalších nevyhnutných vyšetrení.

Najčastejšie prípady vhodné pre očnú pohotovosť:

Bolesť oka, červené oko, zahnisané oko

Slzenie oka, rezanie oka

Náhle zhoršenie videnia

Hmlisté videnie

Dvojité videnie

Výpadok v zornom poli videnia

Cudzie telieska v oku

Opuchnuté oko

Zakrvácané oko

Drobné mechanické poškodenia

Tlak za očami

Alergia