Očná pohotovosť Bratislava

0915 367 307

Poznáme hodnotu videnia. Vieme, že rozhoduje čas, diagnostika i liečba. Taktiež z praxe vieme, že samoliečiteľstvo častokrát nepomáha, možno tak môžeme liečiť niečo úplne iné. Nepodceňujte ani úrazy, ani iné bolestivé stavy. Ak ste si nie istý a ste laik, je lepšie problém podchytiť v počiatkoch, ako riešiť následné rozvinuté komplikácie. Takýmito komplikáciami môže byť prechodná strata zraku, ale i trvalé poškodenie zraku, vrátane intenzívnych bolestí.

Od 26.3.2024 do 4.4.2024 nie je možné telefonické objednanie, ani pohotovosť.

Nakoľko naša ambulancia nemá uzatvorené žiadne zmluvy so zdravotnými poisťovňami, pacient si hradí plnú výšku vyšetrenia.

Pondelok až nedeľa 18:00 – 21:00
Pracovný týždeň od 100€ Víkend a sviatok od 100 €
Cena vyšetrenia sa môže navýšiť v závislosti od ďalších nevyhnutných vyšetrení.

Najčastejšie prípady vhodné pre očnú pohotovosť:

Bolesť oka, červené oko, zahnisané oko

Slzenie oka, rezanie oka

Náhle zhoršenie videnia

Hmlisté videnie

Dvojité videnie

Výpadok v zornom poli videnia

Cudzie telieska v oku

Opuchnuté oko

Zakrvácané oko

Drobné mechanické poškodenia

Tlak za očami

Alergia