Akútne a chronické ochorenia

Samoliečiteľstvo nie je cesta.

Bolesť očí je väčšinou sprevádzaná rôznymi ďalšími príznakmi. Väčšinou sa jedná o prechodné ochorenia, ktoré vyžadujú liečbu. Prejavujú sa nielen samotnou bolesťou, ale aj inými sprievodnými príznakmi. Medzi najčastejšie patrí začervenanie, svrbenie, pálenie, rezanie a môže sa vyskytnúť i zhoršené videnie.

Z pohľadu najčastejšie sa vyskytujúcich ťažkostí sa zväčša jedná o:


•    Zápaly vyvolané vírusovými, alebo bakteriálnymi infekciami


•    Alergie spôsobené alergénmi


•    Cudzie telieska v oku, ktoré dráždia niektorú jeho časť


•    Úrazy spôsobené neopatrnosťou


•    Zvýšenie vnútroočného tlaku


•    Suché oko


Zápaly alebo mechanické poškodenia si vyžadujú bezodkladnú starostlivosť, pretože v ťažších prípadoch môže prísť k poškodeniu zraku, ktoré nie je reverzibilné (napr. pri údere oka môže prísť k natrhnutiu sietnice, v prípade jej odlúpenia prichádza k strate videnia, ktoré je nevratné – pričom sa na začiatku môže prejavovať iba zahmleným videním). V prípade cudzích teliesok môže prísť k iritácii častí oka, poškrabaniu rohovky a spôsobenia zápalu. Oneskorená liečba v konečnom dôsledku nemusí byť v špecifických prípadoch dostatočne účinná.

  • Text Hover

Bolesť oka so začervenaním môže byť sprievodným príznakom zvýšeného vnútroočného tlaku, čo považujeme za akútny stav s hrozbou náhleho oslepnutia. Preto si takýto stav vyžaduje bezodkladné lekárske vyšetrenie.

Suché oko je špecifickým moderným ochorením, ktoré trápi milióny ľudí na celom svete. Je spôsobené hlavne vplyvom vonkajších faktorov (klimatizácie, ventilátory, počítače…) ktoré ovplyvňujú prirodzené fungovanie oka a spôsobujú nepríjemné subjektívne problémy. I s týmto problémom sa dá vysporiadať, treba ho však riešiť. Mnohé očné choroby sa zistia pri preventívnej očnej prehliadke, pacient ich nepociťuje, nemá žiadne ťažkosti a prejavy, ale samotná choroba sa už vyvíja a lekárom je už diagnostikovateľná. Pokiaľ pacient nechodí na preventívne prehliadky, príde sa na problém až vtedy, keď sa začnú prejavovať príznaky (zahmlené videnie, rozdvojovanie videnia, čierne škvrny, plávajúce škvrny, výpadok videnia, poruchy zorného poľa…) a pacient navštívi  lekára za účelom vyšetrenia.

  • Text Hover

Pokiaľ pacient nechodí na preventívne prehliadky, príde sa na problém až vtedy, keď sa začnú prejavovať príznaky (zahmlené videnie, rozdvojovanie videnia, čierne škvrny, plávajúce škvrny, výpadok videnia, poruchy zorného poľa…) a pacient navštívi  lekára za účelom vyšetrenia. Je potrebné vylúčiť také ochorenia ako glaukóm, makulárnu degeneráciu, kataraktu – sivý zákal, melanóm, atď. Čím skôr sa tieto ochorenia diagnostikujú, o to lepšie výsledky môžeme dosiahnuť pri liečbe.

Častokrát sa jedná o ochorenia pri ktorých hrozí trvalé poškodenie zraku, prípadne jeho strata. Pravidelné sledovanie zraku u oftalmológa by malo byť nevyhnutnosťou, s následne odporučeným ďalším postupom. Okrem sledovania samotných porúch a chorôb očí patrí do tejto skupiny i sledovanie pacientov z iných oblastí medicíny, ktorých sledovanie očí sa pravidelne vyžaduje najmä u:


•    Kardiologických pacientov (i pacienti s vysokým krvným tlakom)

•    Diabetických pacientov

•    Reumatologických pacientov

•    Neurologických pacientov


Výsledky týchto vyšetrení sú potrebné ako podklad pre odborných špecialistov z iných oblastí medicíny pre sledovanie základného systémového ochorenia.