Od 1.6.2024 poskytujeme očnú pohotovosť vo večerných hodinách len pre držiteľov platných kariet ročného programu, a to na základe predchádzajúceho dohovoru.